6185994549723136
Root Science Bare Facial Serum 急救舒緩精華液 Root Science Bare Facial Serum 急救舒緩精華油 30ml 18種天然功能植物 紓解痤瘡毒素 | 抗菌抗炎 淡印去色 | 重建皮膚健康度 舒緩 | 保濕 緩和泛紅易受刺激皮膚 適合: 敏感、油性及暗瘡性皮膚 主要成分 乳薊籽油 (來自匈牙利) 紓解痤瘡毒素 | 植物營養素改善疤痕發 Product #: aussieskincare-Root Science Bare Facial Serum 急救舒緩精華液 2024-09-20 Regular price: $HKD$880.0 Available from: ASHK Aussie SkinCareIn stock 5 1 5 2 2 5 1 4.5